HLTC-Hoogerheide-logo

Social menu top

Baanreglement

Baanreglement HLTC HOOGERHEIDE   

1. Digitaal afhangen met de pasjes is verplicht, ook wanneer niet alle banen bezet zijn. Indien mensen zonder pasje spelen mogen ze direct van de baan worden gehaald of worden afgehangen. Wij verzoeken alle leden om een oogje in het zeil te houden, er wordt maar al te vaak gebruik gemaakt van de banen door mensen die geen lid zijn.  

2. Alleen pasjes van het huidige seizoen zijn geldig, verouderde passen worden niet door het systeem geaccepteerd.  

3. Indien u geen tennispas bij u heeft dient u een ezelpas te kopen bij de bar.  

4. Men kan pas een baan afhangen wanneer alle spelers gearriveerd zijn.  

5. De afhangtijd kan niet worden verzet.  Wanneer men een single speelt en er komen 2 spelers bij dan kan men bijdubbelen en wordt de speeltijd met 15 minuten verlengd.  

6. Voor bijdubbelen is altijd een pas van de singlespeler nodig.  

7. De speeltijd is met 2 of 3 pasjes 45 minuten, met 4 pasjes 60 minuten.  

8. Overdag eerst lege banen afhangen, daarna op volgorde van vrijkomen.  

9. ’s Avonds vanaf 20 uur wordt een baan toegewezen.  

10. Introducés alleen als er ruimte is, met minimaal 1 betalend lid, pasjes verkrijgbaar aan de bar. Met een pasje heeft men recht op afhangen. De barman/-vrouw beslist aan de hand van de drukte op het park of er voldoende ruimte is voor introducés. Eenmaal in het bezit van een pasje heeft een introducé dezelfde rechten als een betalend lid. Er mogen dus geen pasjes worden verstrekt aan niet leden die willen spelen zonder minimaal één betalend lid.  

11. Voor les/training kunnen, uitsluitend o.l.v. van de parktrainer, maximaal 4 banen worden gereserveerd.  

12. Ook jeugd mag in de avonduren afhangen. Een veel voorkomend misverstand is dat jeugdleden ‘s avonds niet mogen spelen/afhangen. Er is geen onderscheid in speeltijden voor jeugd en senioren.  

13. Na het spelen dient u de baan te slepen en de lijnen te vegen.  

14. Tijdens evenementen blijft minimaal 1 baan beschikbaar voor vrij tennis. Tijdens open toernooi, de voorjaarscompetitie em interne toernooien kan hierop, uitsluitend onder instructies van de toernooi-/competitieleiding, worden afgeweken. In de instructies van de competities is opgenomen hoeveel en op welke wijze eventueel gebruik kan worden gemaakt van wisselbanen. Ga hierover bij vermeende afwijkingen niet met elkaar in discussie maar raadpleeg de competitieleiding.  

15. U dient rond 22.30 uur te stoppen met tennissen.  

16. De verlichting gaat om 23:00 uur automatisch uit, gelieve vóór die tijd te vegen.  

17. Indien u als laatste de baan verlaat dient u direct de verlichting uit te schakelen. De verlichting vormt in de begroting van de vereniging een enorme kostenpost. Met iets meer discipline van ons allen kan aanzienlijk op deze kosten worden bespaard. Bezet daarom ook eerst alle verlichte banen en pas schakel pas daarna het licht aan op andere, niet verlichte banen.  

18. Gedraag u sportief, neem gepaste normen en waarden in acht en respecteer elkaar. Dit houdt ook in dat u niet vloekt, scheldt, met rackets gooit of op de netten slaat. Het bestuur van HLTC HOOGERHEIDE  wenst u veel tennisplezier toe!
   

Evenementen

17
mrt
Lentekriebelstoernooi
18
mrt
Start Worldtour (Rood/Oranje)
8
apr
Start Competitie Groen
11
jun
JRT* en Open Enkel Jeugdtoernooi Hoogerheide
23
jun
JRT* en Open Dubbel Jeugdtoernooi Hoogerheide

Sponsors

Advertenties